Analyser og Styrkeberegninger

Etter å ha kommet frem til et design, kjører vi om ønskelig belastningtester virtuelt. Her velger vi hvilke belastninger konstruksjonen skal tåle og om nødvendig justerer enkeltkomponenter og struktur. Vi beregner deformasjoner under last krefter fra ulike vinkler og kan også teste med forskjellige materialkvaliteter.

Styrkeberegning - Finite Element Analyse

En konstruksjonsdetalj som i utgangspunktet bare blir utsatt for krefter i en retning, vil p.g.a. sin utforming kunne bli utsatt for spenninger i flere retninger.  Dette har igjen betydning for materialvalg og dimensjoner. En konstruksjons styrke er i vesentlig grad bestemt av dens geometriske form. Forandres formen, forandres også de opptredende spenningers størrelse og fordeling. Våre beregninger vil da vise hvordan bruddfastheten og flytegrense ved strekk og bøyning endrer seg ved forskjellige tverrsnittsarealer. Selv om de ytre krefter i og for seg skulle gi enakset spenningstilstand, kan konstruksjonens form gi spenninger også i andre retninger. Det oppstår da en flereakset spenningstilstand. Under innvirkning av en slik spenningstilstand kan et ellers seigt materiale opptre som om det er sprøtt og således vil et annet materialvalg være aktuelt.

Alt dette vil komme frem i våre analyser og en anbefaling av dimensjonering og materialvalg kan gis med denne bakgrunnen.

Kontakt
3DP Modelling AS er en liten men kraftfull og innovativ aktør innen produktutvikling og høyteknologiske konseptutviklingsoppdrag. Våre kvalifikasjoner på området er meget lang erfaring fra skipsindustrien både innen konstruksjon, produksjon og utvikling. I tillegg har vi omfattende ekspertise innen hydraulikk, utstyr og automatiserte anlegg innen fiskeribransjen og mekanisk produksjon. Vi er imøtekommende, fleksible og tilgjengelige for nye og spennende oppdrag.