Innovativ aktør innen produktutvikling og teknologisk konseptutvikling

3DP Modelling AS er en liten men kraftfull innovativ aktør innen produktutvikling og teknologiske konseptutviklingsoppdrag.
Vi har kvalifikasjoner og erfaring innen utvikling, visualisering, prototyping, produksjonsløsning og konstruksjon.
Lang erfaring fra oppdrag og prosjekter for teknologi bransjen, mekanisk, prosess og maritim industri. Basert i Ålesund har vi en nærhet til det tradisjonsrike maritime og industrielle miljøet på nordvestlandet, som vi også er en liten del av.
Distriktets suksess er et resultat av de samme verdier vi legger til grunn for vår drift, som nytenkning, samarbeid, synergier, integrering. Vi er imøtekommende, fleksible og tilgjengelige for nye og spennende oppdrag.

3DP Modelling AS er en liten men kraftfull og innovativ aktør innen produktutvikling og høyteknologiske konseptutviklingsoppdrag. Våre kvalifikasjoner på området er meget lang erfaring fra skipsindustrien både innen konstruksjon, produksjon og utvikling. I tillegg har vi omfattende ekspertise innen hydraulikk, utstyr og automatiserte anlegg innen fiskeribransjen og mekanisk produksjon. Vi er imøtekommende, fleksible og tilgjengelige for nye og spennende oppdrag.