NCG CAM Software

NCG CAM er et av verdens ledende foretak innen nyskapende maskineringskalkulasjoner for multiaksefreser.

Prøv NCG CAM

De fleste CAM programmer har en trianguleringsmodul som kalkulerer maskineringsflyten. NCG CAM har i tillegg en modul de kaller "True surface" der man i stedet for triangulering, kalkulerer skjæringspunkt ut i fra de kurver og vinkler arbeidsstykket inneholder. Dette er en stor fordel, spesielt når krav til overflatebeskaffenhet er viktig. Overflaten blir mye bedre med "True surface" og med samme maskineringstid. Det tar riktignok noe lenger å kalkulere "True surface" modeller men den tiden sparer man raskt inn ved å slippe å pusse og polere overflatene etter maskinering. Spesielt de som maskinerer støpeformer og andre deler med krav til høy overflatestruktur vil kunne dra stor nytte av dette.

Usikker om NCG CAM passer for din Bedrift?

Vi kan hjelpe kartlegge om NCG CAM er rett for din produksjon

Kontakt OSS
3DP Modelling AS er en liten men kraftfull og innovativ aktør innen produktutvikling og høyteknologiske konseptutviklingsoppdrag. Våre kvalifikasjoner på området er meget lang erfaring fra skipsindustrien både innen konstruksjon, produksjon og utvikling. I tillegg har vi omfattende ekspertise innen hydraulikk, utstyr og automatiserte anlegg innen fiskeribransjen og mekanisk produksjon. Vi er imøtekommende, fleksible og tilgjengelige for nye og spennende oppdrag.