Produktutvikling

 

I tett samarbeide med våre kunder og deres ønsker leverer vi produktutviklings og rapid prototyping-tjenester.

Fra ide til ferdig produkt.

KONSEPT
Vi møter kunden som har et ide som skal designes og prøves ut.
Noen ganger har de noen håndtegnede skisser og en generell ide om produktet.
Vi blir enige om utforming og hvordan dette best kan løses.

3D GEOMETRISK UTFORMING
Vi utformer produktet med Ironcad som er vår 3d konstruksjonsplattform.
Der konstruerer vi konseptet tredimensjonalt i fullskala og får nye innfallsvinkler gjennom prosessen.
Vi har hele tiden tett kontakt med kunde og viser bilder av 3d utformingen for kommentarer og innspill.


FINITE ELEMENT ANALYSE
Etter å ha kommet frem til et design, kjører vi om ønskelig belastningtester virtuelt.
Her velger vi hvilke belastninger konstruksjonen skal tåle og om nødvendig justerer enkeltkomponenter og struktur.

MODELL
Vi har selv mulighetene til å 3d-printe eller støpe modeller i f.eks polyuretan .
Større detaljer ønsker vi ofte å produsere i nedskalerte versjoner.
Sammen med kunden får vi da en bedre mulighet til å se og føle på produktet og gjøre evt justeringer før fullskala prototypen produseres.

PROTOTYPE PRODUKSJON
Ved produksjon av prototype velger vi en av våre betrodde samarbeidspartnere gjennom mange år, avhengig av hvilket materiale prototypen skal produseres i.
vi jobber ofte tett sammen med både støperier av plast og metall samt mekaniske verksteder og følger produksjonsprosessen nøye.


PROTOTYPE TESTING
Etter at ferdig-kontrollen av produsert prototype er unnagjort starter funksjonstestingen.
Her velger man da om man skal teste bare reelle funksjoner og tilhørende mekaniske egenskaper,
eller om man skal man skal gjennomføre destruktive tester dersom det er nødvendig for sertifisering.


PRODUKSJONSPLANLEGGING
Når alle tester og evt.sertifiseringer er unnagjort gjenstår det å planlegge sammen med kunden,
produksjonsmetoder, materialer, finishkvaliteter og ønsket leverensetider og frekvenser.
Det innhentes tilbud fra aktuelle leverandører som overbringes kunde sammen med våre anbefalinger.