NCG CAM


NCG CAM er et av verdens ledende foretak innen nyskapende maskineringskalkulasjoner for multiaksefreser. De fleste CAM programmer har en trianguleringsmodul som kalkulerer maskineringsflyten. NCG CAM har i tillegg en modul de kaller "True surface" der man i stedet for triangulering, kalkulerer skjæringspunkt ut i fra de kurver og vinkler arbeidsstykket inneholder. Dette er en stor fordel, spesielt når krav til overflatebeskaffenhet er viktig. Overflaten blir mye bedre med "True surface" og med samme maskineringstid. Det tar riktignok noe lenger å kalkulere "True surface" modeller men den tiden sparer man raskt inn ved å slippe å pusse og polere overflatene etter maskinering. Spesielt de som maskinerer støpeformer og andre deler med krav til høy overflatestruktur vil kunne dra stor nytte av dette.