3D konstruksjon


Vi utformer produktet med Ironcad som er vår 3d konstruksjonsplattform.
Der konstruerer vi konseptet tredimensjonalt i fullskala og får nye innfallsvinkler gjennom prosessen.
Vi har hele tiden tett kontakt med kunde og viser bilder av 3d utformingen for kommentarer og innspill.

Vi tilbyr 3d konstruksjon av nye eller eksisterende produkter.

Fra ide eller skisse til ferdig godkjent 3d modell og evt med målsatte 2d tegninger som produksjonsunderlag.