3DP SSCS (Seismic Source Control System)3DP har utviklet et styringssystem for posisjonering av de seismiske akustikk-kildene i et seismikkslep. Systemet er designet ut i fra et ønske om å kunne kunne kompensere for avdrift i slepet, og sikre presisjonen for akustikk-kildens posisjon. Styringen kan automatiseres, for å synkronisere etter valgfrie intervaller og endringstoleranse ut i fra navigasjon eller sonar basert posisjonsdata. Flyttingen av akustikk-kilden skjer ved hjelp av en spesialutviklet vinsj, som er festet direkte til enden av luftkanonenes slepekabel. Vinsjene trekker mot glidere på slepet til deflektorene, og bevegelsesforholdet mellom styrbord og babord vinsj både balanseres og synkroniseres av systemets styrings-program.     

Vinsjene har bremser for passiv bruk, og en trekkkraft på rundt 2 tonn.  Vinsjene og systemet både drives og styres gjennom fiber og kobber ledere i de eksisterende slepekablene, dette sikrer enkel installasjon og fleksibilitet.

 

 

Screenshot fra 3d konstruksjon av systemet

 

 

Kontrollinterface

 

Vinsj montert på gunkabelens bellhousing.

 Systemoversikt

 

Vinsj montert på gunkabelens bellhousing.

 

 

Vinsj klar for første slepetest

 

Slepetest