Litus Lux


Fyrlykten i komposittmateriale Litus Lux vil etterhvert bli et kjent landemerke langs Norges langstrakte kyst. Den nye fyrlykten er høy og slank i forhold til den gamle som den nå har erstattet, den ble utviklet i 2010 for å teste ut en ny type fyrlykter som har minimale vedlikeholdskostnader. Det var behov for en ny og moderne design som ikke avviker så mye fra de tradisjonelle fyrlyktene.  Det skulle være uavhengig av 220V og også ha gode egenskaper som et dagmerke. Lykten skal ha samme rekkevidde og sektorinndeling som den gamle. Lanternen er en LED-lanterne og det skal i tillegg også monteres indirekte led-belysning på lykten. Kompositt som materiale er lett og sterkt og brukes allerede som bygningsmateriale for tog, fly og undervannsinstallasjoner i oljevirksomheten. Litus Lux eller "Kystens lys" har en sjukantet, kompleks form og solcellepanelet har et batteri på baksiden. De nye, miljøvennlige litium jernfosfatbatteriene (LiFePO4) har blitt testet på Svalbard sammen med styringssystemene. Så langt tyder alt på at batteriene taper seg veldig lite. Batteriet har gått ned 0,2 volt fra 6,7 volt til 6,5 volt i hele perioden det har vært mørketid på Svalbard. De er utstyrt med miljøvennlige batterier som lades av et solcellepanel. Ekstern lading er unødvendig og bruken av kompositt og aluminium øker varigheten og reduserer behovet for vedlikehold. Samtidig økes sikkerheten, fordi kompositt er et så lett materiale at en kollisjon mellom et mindre fartøy og en stang med påmontert lys trolig ikke vil medføre stor skade på fartøyet. Stanga vil gi etter. Kystverket valgte Svalbard som testområde fordi både materialer, solcellepaneler, styringssystemer og batterier her vil bli utfordret maksimalt. Tåler fyrlykten den lange mørketiden og de ekstreme vær- og temperaturforholdene på Svalbard, vet vi at den vil fungere godt på norskekysten.


Vi i 3DP har jobbet med utviklingen av konseptet og også printet skalamodeller for visning og faglige vurderinger.
Vi har også levert former og plastkomponenter til den ferdige installasjonen.

 

 

 

 

3dp.as