Global Enviro GE500 kompostreaktor


GE500 er en maskin som hurtig og luktfritt omdanner matavfall til tørrstoff/gjødsel på bare 18 timer, håndsfritt med en vekt/volum reduksjon på ca. 90 %. Leveres med berøringsskjerm som kan fjernstyres ved oppkobling i datanett eller ved GPRS. Den har en kapasitet på 500 tonn pr år og leveres med ekstern kvern med vakuum transport. Flere GE500 kan seriekobles i industriapplikasjoner som landbasert oppdrett og smakstilsetningsindustri. Anleggene har høy kapasitet tross sin beskjedne størrelse, er fullautomatisert og er pls styrt.

3DP Modelling AS har videreutviklet Global Enviros teknologi til en stor industrimodell. Vi har utviklet hele maskinens bærende konstruksjoner og mekaniske funksjoner. Samt planlagt produksjonen i samarbeide med kunde og produksjonsbedriftene, produsert 2d underlag for mekanisk produksjon samt skjære og knekkeunderlag i digital form.

 

 

 

 

 

 

 

3dp.as