In-zone adgangskontrollsystem


I samarbeid med oppdragsgiver Møre beslag AS utviklet vi denne løsningen for adgangskontroll. Systemet er online til enhver tid og har oppdaterte brukerdatabaser med registrerte tilgangsnivåer. Det er mest brukt i industrien og i offshore sammenheng. Kunder som har adgangskontroll, ID-kortproduskjon, debiteringssystem og personaladministrasjonssystem, opplever å måtte registrere de samme opplysningene i flere programmer. Dette er både tidkrevende og unødvendig. In-Zone er et verktøy som kommuniserer med de ulike tekniske programmene og presenterer dette i et enkelt og brukervennlig grensesnitt. Dette gjør at man registrerer dataene kun 1 gang og at alle funksjoner styres fra ett sted. Enheten er laget i materialer som skal tåle belastning over tid, samtidig som design, kvalitet og fleksibilitet er ivaretatt. Piktogrammer kan leveres på topp, og kan indikere gyldig passasje eller bevegelsesretning. Den har et avrundet design uten synlige skruer, og deksel er sikret med lås. Det brukes optiske sensorer og elektromagneter for aktivering av låsemekanisme, dette minimerer mekanisk slitasje og forlenger levetiden Enheten vil fungere som en sperre mot områder hvor gyldig tilgang er påkrevet. En dreiesperre sikrer også at kun en person slipper gjennom til området samtidig. Dreiesperren kan brukes i en rekke sammenhenger, f.eks. på offshorefartøy, kontorer, messer, butikker, festivaler, transitthaller, stadion, kafeer, treningssenter, puber etc. Catrax Plus kan utstyres med en kortoppsamler, som både kan åpne vha IR kortdetektering eller vha en kortleser integrert i enheten. Elektronisk låsemodul inkluderer industrikvalitets 24Vdc magneter, med to-veis funksjon. Enheten er "fail-safe" - åpen ved strømbortfall.

 Hydrofonklammer for AGH7500X


Egenutviklet hydrofonklammer for AGH7500X i samarbeide med Polarcus DMCC. Grunnet store mekaniske påkjenninger fra de seismiske akustikkildene under tauing, var et gjentagende problem at hydrofonen ble skadet. Vi konstruerte denne og printet en 3d modell for fysisk prøving av tilpasninger, deretter støpte vi den i polyurethan og fikk den installert på slepet. Vi har også en brakett som gjør at vinkelen kan endres om det er ønskelig.
 
 
 
 Akselerometerhus


Akselerometer for måling av G krefter er plassert på slepet til seismikkfartøy for å registrere belastninger påført utstyr under arbeide. I den forbindelse ble vi bedt om å utvikle et hus som ville være tett, sterkt, og greit å montere/demontere. Vi laget først en prototype som vi 3d-printet deretter støpte vi den i polyurethan og fikk den installert på slepet. Huset monteres på en medfølgende rustfri stålplate som er laserskjært med muligheter for å plassere hull for innfesting der det er nødvendig, videre tettes huset med o-ringstetting og tåler store G-belastninger og vanntrykk.
 
 Uptime gangway 19,4


UPTIME tilbyr innovative aksessløsninger for offshore vindkraft. Dette dreier seg i hovedsak om bevegelseskompensert utstyr for tilkomst til vindmøller, men firmaet lager også bølgekompenserte helidekk og arbeidsplattformer. Systemene er basert på kontroll laget av ICD AS i Ålesund, og konstruksjoner laget av Marine Aluminium AS i Haugesund og Undertun Industri AS på Glomset. Ved å kombinere betydelig innsikt og knowhow i avansert regulering og kontroll samt driftssikre og velrenommerte konstruksjoner som er ledende i sine felt, tilbyr UPTIME utstyr som kan gi betydelig økt oppetid ved drift i utfordrende værsituasjoner. Ved bruk av denne type kontroll og regulering kan oppetiden, operasjonsvinduet, økes betydelig og igjen sørge for at kundene er i stand til å holde sine installasjoner i drift mye lengre enn tidligere.
 

Vi har laget skalamodell for bruk på messer og utstillinger. Den er laget av aluminium og montert med drift på servoer inne i transportkassen. Vindmøllen er 3d printet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HD custom primær


Custombygging av Harley Davidson motorsykler er ingen ukjent kunst hos oss, professor Vik har så mye erfaring at det er ikke umulig at han var med på å finne opp stempelmotoren i V-formasjon. Og da blir et par primærinnfestninger bare barnemat.
 
 
 
 Metallstøping i 3d-printet form


Metallstøping er en kunst som bare noen få behersker, dette oppdraget ble gjort i samarbeide med motorsykkelklubben Gange Rolv i Ålesund, og resultatet ble gitt som gave til Snorre MC Molde.